Plzeňský kraj dobrovolnictví

Spolupracující organizace v Plzeňském kraji, kam mohou dobrovolníci docházet

Dům sociální péče Kralovice

 • společnost klientům
 • předčítání, hraní společenských her
 • doprovod do zahrady, do města či na nákupy
 • výpomoc při kulturních akcích
 • výpomoc při organizování jednorázových akcí a výletů
 • http://www.dspkralovice.cz/

 

Oblastní charita Klatovy

 • společnost klientům, předčítání
 • doprovod klientů do města, na procházku, na nákupy…
 • pomoc při organizování jednorázových akcí
 • http://www.charitakt.cz/

 

Střední škola zemědělská a potravinářská Klatovy

 • skupina dobrovolníků – studentů školy
 • výpomoc při začleňování lidí s handicapem do společnosti (komunikace, posezení, společnost
 • výpomoc při sbírkách
 • pořádání jednorázových akcí (Mikulášská, návštěvy čajovny, sportovní dny apod.)
 • http://www.sszp.kt.cz/

 

Dětský domov Staňkov – Robinson Stod

 

Kotec, o.s. Tachov

 • pomoc při doučování dětí
 • pomoc při předškolní výchově dětí
 • pomoc a koordinace skupinových a volnočasových aktivit
 • příprava kulturních akcí  – v Centru podpory rodiny Tachov, Rokycanova 4, 347 01 Tachov (dále dle dohody s dobrovolníkem místa bydliště rodin spolupracujících s CPR Tachov na Tachovsku – Přimda, Hošťka, Planá, Bor, Boječnice, Lom u Tachova, Staré Sedliště), v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež RELAX, Rokycanova 4, 347 01 Tachov a v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež RESET, Mánesova 1522, 349 01 Stříbro
 • http://www.kotec.cz/

 

Domov sociálních služeb Liblín

 • rozvíjení individuální manuální zručnosti uživatelů
 • rozvíjení pracovní aktivity uživatelů
 • zájmové a kulturní činnosti v domově
 • provádění volnočasových aktivit zaměřených zejména na rozvíjení osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností uživatelů formou výtvarné, hudební, dramatické nebo tělesné výchovy
 • http://www.dssliblin.cz/

 

Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou

 • společensko-kulturní aktivity domova (sportovní dny, výtvarné dílny apod.)
 • společnost klientům, výpomoc při nákupech, vaření apod.
 • http://www.dozpbystrice.cz/

 

Domov klidného stáří v Žinkovech

 • pomoc při společensko-kulturních aktivitách domova, včetně individuálních volnočasových aktivit, společnost klientům
 • dílna pracovní rehabilitace – pracovní aktivity s uživateli v domově i venku
 • asistence pracovníkům domova
 • výpomoc při organizování jednorázových akcí
 • http://www.dkszinkovy.cz/

 

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov

 • doprovody klientů při vycházkách
 • výpomoc při jednorázových akcích (např. grilování, výlety)
 • výpomoc při klubových činnostech a sportovních akcích, dnech otevřených dveří atd.
 • asistence v klubech (papírenská dílna, keramická dílna, šikovné ruce, výtvarná dílna)
 • četba na odděleních, společnost klientům
 • výpomoc při aktivizačních činnostech
 • http://www.dhmirosov.cz/

 

Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o.

 • společnost klientům – předčítání knih a časopisů, hraní společenských her, tréninky kognitivních funkcí, doprovod klientů na vycházky
 • asistence při plánovaných kulturních akcích
 • http://www.nnphd.cz/

 

Městský úřad Klatovy

 • pomoc při organizování jednorázových akcích pořádaných městským úřadem (např. Zdravé město apod.)
 • http://www.klatovy.cz/mukt/

 

Domov seniorů Panorama Tachov

 • výpomoc při volnočasových a zájmových aktivitách
 • společnost klientům,
 • procházky s klienty

 

Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza

 • společnost seniorům
 • vycházky do města, po zahradě domova
 • výpomoc při zajišťování odpoledních a víkendových akcí