ÚVOD

Aktuální informace

DoRA centrum se v současné době opět postupně otevírá, probíhají dobrovolnické aktivity i aktivity externích lektorů. Pokud k nám zavítáte, dodržujte, prosím, platná hygienická nařízení. U vchodu je pro Vás umístěn stolek s desinfekcí, úklid a desinfekce prostor probíhá pravidelně.

Pokud nás budete chtít kontaktovat, jsme k dispozici na telefonu nebo na e-mailu.

Těšíme se na Vás!

Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA, 

zapsaný spolek,

se zabývá náborem, školením a koordinováním dobrovolníků, kteří svou činnost mohou vykonávat v sociální, kulturní, zdravotnické či sportovní oblasti, ve školách a státní správě.

Věnujeme se primárně dobrovolníkům, ale naší cílovou skupinou jsou také klienti spolupracujících organizací. Naši činnost jsme zahájili zároveň s příchodem roku 2012. Ve stejném roce jsme získali akreditaci Ministerstva vnitra ČR.

V roce 2018 nám byla prodloužena akreditace Ministerstva Vnitra ČR na dobu dalších čtyř let na vysílání dobrovolníků v rámci dlouhodobé i krátkodobé dobrovolnické služby pod registračním číslem MV- 95068-4/OPK-2018.

DoRA zajišťuje kromě zákonem daných podmínek (pojištění dobrovolníků) svým dobrovolníkům kvalitní proškolení, odborně vedené supervize, semináře, kurzy. Dobrovolníci si tak mohou osvojit dovednosti, které dále využijí ve své dobrovolné pomoci.

Dobrovolníci většinou docházejí pomáhat do neziskových organizací, nemocnice, domovů pro seniory, azylových domů pro matky s dětmi, kde se věnují dětem, seniorům, handicapovaným. Mohou také pomáhat s doučováním dětí ze sociálně slabých rodin.

Více již v jednotlivých záložkách.