Doučování

Jedná se o dobrovolnický projekt, v níž dobrovolník pracuje s dítětem docházejícím na základní školu, pomáhá mu s pracovními návyky, učením, probírá s ním danou látku, pomáhá s přípravou do školy.

Dobrovolník s dítětem se může setkávat v našem DoRA Centru nebo přímo v domácnosti rodiny dítěte a pokud rodiče souhlasí, spolupracujeme i s třídními učiteli doučovaných dětí.

Tohoto projektu se není třeba obávat, dobrovolník nepotřebuje mít zvláštní vzdělání, spíš velkou dávku trpělivosti a pochopení.

Služba je určena sociálně slabým rodinám, které finančně nedosahují na komerční doučování. Dobrovolník pomáhá dítěti zdarma.

Doučování je klientům nabízeno prostřednictvím pracovníků OSPOD, kteří vytipovávají vhodné klienty právě do tohoto programu.