ROK 2022

CENY KŘESADLO ZA ROK 2022 BYLY PŘEDÁNY DOBROVOLNÍKŮM PLZEŇSKÉHO KRAJE

Již XVII. ročník oceňování dobrovolnické činnosti v Plzeňském kraji Křesadlo 2022 pořádala stejně jako v minulých letech Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA. Slavnostní předání cen proběhlo dne 3. listopadu 2022 v prostorách DEPO2015 v Plzni.

Ocenění Křesadlo má podtitul „cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“.

“Letošní ročník byl opět plný silných příběhů a pro porotu není nikdy jednoduché vybrat mezi nominovanými vítěze.” uvádí Mgr. Romana Štěpáníková, předsedkyně pořádající organizace Dobrovolnické Regionální Agentury DoRA. Pomoci všech dobrovolníků si nesmírně vážím, proto jsem ráda, že jejich činnost můžeme každoročně takto vyzdvihnout.” dodává. 

Proces oceňování dobrovolníků Plzeňského kraje byl zahájen v červenci 2022 výzvou veřejnosti k nominaci dobrovolníků na ocenění Křesadlo 2022. Porota udělila tři hlavní ceny Křesadlo, jednu zvláštní cenu poroty a  dvě zvláštní poděkování za dobrovolnickou činnost. 

Hlavní cenu získaly:

Martina Izingová působí v platformě BurnFighters, ale její dosah je mnohem větší. Paní Izingová se musela vyrovnat s následky popáleninového úrazu, v jehož důsledku přišla o zrak a musela se vypořádat s dalšími zdravotními a psychickými následky. Zkušenosti, které si z této nelehké životní etapy odnesla, dnes zúročuje v pomoci těm, kteří se ocitají v podobné situaci. V roce 2018 spolu s kamarádkou Simonou Riedlovou založila platformu Burn Fighters, v rámci které se lidé s popáleninami i jejich blízcí mohou setkávat, získávat informace, vyměňovat zkušenosti a najít pomoc a podporu. Martina Izingová v Plzni působí jako dobrovolnice také v organizaci Spolu s vámi, z. ú., která provozuje službu Návštěvy POTMĚ, při které dochází do několika domovů pro seniory na pravidelné návštěvy za klienty. Povídá si s nimi, připravuje aktivizační program pro seniory a další aktivity. Paní Izingová převzala ocenění z rukou paní Aleny Kozákové, výkonné ředitelky Nadace 700let města Plzně.

Marcela Balounová působí jako dobrovolnice v Českém Červeném kříži v Plzni, kde již nějakou dobu pomáhá na několika frontách, ale jako jedna z mála je ochotná pomáhat i při těch nejtěžších pracích. V letošním roce se zapojila do projektu Street medicine, kde sestřičky lidem z ulice ošetřuji defekty a zranění. Je s tím spojeno i to, že sestry často musejí pacienta nejprve umýt. U špatně pohyblivých pacientů je pro sestru náročné zvládnout tuto činnost bez asistence, mnohdy je potřeba pomoc  dobrovolníků a právě paní Balounová dochází jako dobrovolnice pomáhat nejčastěji. Nejen, že se takové práce neštítí, ale má empatický a citlivý přístup k lidem, kteří se do takové situace dostali a zároveň si také dokáže získat jejich důvěru. Paní Balounová převzala cenu z rukou Mgr. Romana Zarzyckého, primátora města Plzně.

Velmi si vážím práce všech oceněných, kteří se rozhodli významnou část svých životů obětovat pro druhé. Právě díky takovým osobnostem, jejichž práce není samozřejmostí, ale životním posláním, se naše společnost posouvá dál. Patří jim za to obrovské uznání.“ uvedl primátor města Plzně Roman Zarzycký.

Pavla Kloversová je dobrovolnicí ve spolku Maminy s rakovinou, kde je součástí projektů Pomáhej stylově a Club Maminy s rakovinou. Přesto, že je sama v náročné paliativní péči, s velkým nasazením se zapojuje do aktivit a má zájem předávat své zkušenosti dalším pacientkám i jejich blízkým. Vyrábí dárkové předměty pro další projekty a koordinuje spolkový e-shop, vše zcela bez nároku na odměnu. Její zapojení je pro spolek Maminy s rakovinou velmi obohacující a často činí i více než 20 hodin týdně. Paní Kloversová obdržela ocenění z rukou hejtmana Plzeňského kraje pana Rudolfa Špotáka.

Zvláštní cenu poroty obdržel pan Josef Kabát, který stojí za záchranou kostela Všech svatých v Plzni na Roudné. Zvláštní poděkování za dobrovolnickou činnost v projektu Bezpečnostní dobrovolník Stříbro si zasloužili paní Jana Miltová a pan Ing. Vratislav Maňák.

Akce se konala pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje pana Rudolfa Špotáka.

Poděkování patří také partnerům: HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, Plzeňský kraj, Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 1, Městský obvod Plzeň 2, Městský obvod Plzeň 3, Český Rozhlas Plzeň, Nadace 700 let města Plzně, LaKytka – zakázková floristika a dekorace.

Tisková zpráva je k dispozici zde. Za její využití předem děkujeme!

Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA přijímá nominace na cenu KŘESADLO 2022. 

Tento rok pořádá Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA již XVII. ročník oceňování dobrovolníků v Plzeňském kraji Křesadlo 2022. Nominovat vybraného dobrovolníka je možné až do 30. září 2022.

Návrh na ocenění Křesadlo, jež má podtitul “cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci” může poslat kterákoliv fyzická nebo právnická osoba (občan, obec, organizace). Podmínkou je, aby navrhovaný dobrovolník působil v Plzeňském kraji. Součástí nominace je popis činnosti dobrovolníka a zdůvodnění toho, proč by měl být oceněn.

Nominovat je možné každého, kdo dobrovolně působí nebo působil v kterékoliv oblasti činnosti, kde pomáhá lidem či širšímu okolí, ať se jedná o činnost vykonávanou v některé organizaci nebo činnost nezávislou a neorganizovanou. Důležité je, aby činnost byla dlouhodobá a prospěšná širšímu okolí, obci, veřejnosti, potřebným.” uvádí Mgr. Romana Štěpáníková, předsedkyně Dobrovolnické Regionální Agentury DoRA.

Cílem udělování ceny Křesadlo je ocenit dobrovolníky Plzeňského kraje, zviditelnit dobrovolnictví a neziskový sektor, vzbudit v lidech zájem o dobrovolnickou činnost a respekt k těm, kteří ji vykonávají.

Nominační list lze vyplnit online nebo je ke stažení na stránkách www.doraplzen.cz. Celý proces oceňování dobrovolníků v Plzeňském kraji bude zakončen slavnostním předáním cen dne 3.11.2022 v prostorách DEPO2015 v Plzni. Akce se koná pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Rudolfa Špotáka. 

Křesadlo 2022 organizuje jako v předešlých letech nezisková organizace Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA, která se zabývá se náborem, školením, koordinováním a vysíláním dobrovolníků, kteří svou činnost mohou vykonávat v sociální, kulturní, zdravotnické, sportovní či jiné oblasti veřejného života, a to v rámci celého Plzeňského kraje.

Nominační list najdete ke stažení zde.

Odkaz na vyplnění on-line formuláře naleznete zde.

Tisková zpráva je ke stažení zde. Předem děkujeme za její využití.