Jednorázové dobrovolnické akce

Pořádáme jednorázové akce pro klienty spolupracujících organizací v sociální oblasti Plzeňského kraje a pro širokou veřejnost nebo na podobných akcích vypomáháme:

  • divadelní či hudební představení pro klienty přijímajících organizací – Kralovický podzim, Kulturní léto s Plzeňským krajem, …
  • dny dětí pro klienty organizací, školky i širokou veřejnost
  • sportovní dny – Sportovní den na Božkovském ostrově či Hodíme se do pohody, špacírujem kolem vody, …
  • návštěvy čajovny s klienty přijímajících organizací
  • prezentační akce – např. Den Slovan, Prázdniny na Boleváku, Den otevřených dveří v domově Harmonie Mirošov, Festival Na konci léta apod., …
  • výlety či společné procházky s klienty organizací
  • mikulášské a vánoční besídky
  • ekologické aktivity – čištění řeky, …
  • úprava interiérů a okolí přijímajících organizací – malování v dětském domově, …

S tím vším nám můžete pomoci.