Zabýváme se náborem, školením a koordinováním dobrovolníků, kteří svou činnost mohou vykonávat v sociální, kulturní, zdravotnické či sportovní oblasti, ve školách a státní správě v Plzeňském kraji.

DoRA zajišťuje svým dobrovolníkům kvalitní proškolení, odborně vedené supervize, semináře, kurzy. Dobrovolníci si tak mohou osvojit dovednosti, které dále využijí ve své dobrovolné pomoci.

Dobrovolníci většinou docházejí pomáhat do neziskových organizací, nemocnice, domovů pro seniory, azylových domů pro matky s dětmi, kde se věnují dětem, seniorům, handicapovaným. Mohou také pomáhat s doučováním dětí ze sociálně slabých rodin

Vysílání dobrovolníků

Stěžejní činností organizace je vysílání dobrovolníků v rámci krátkodobé i dlouhodobé dobrovolnické služby do dalších neziskových organizací na území Plzeňského kraje.

Doučování dětí

Dobrovolnický projekt v němž dobrovolník pracuje s dítětem docházejícím na základní školu, pomáhá mu s pracovními návyky, učením, probírá s ním danou látku, pomáhá s přípravou do školy.

Jednorázové akce

Pořádáme jednorázové dobrovolnické akce pro klienty spolupracujících organizací v sociální oblasti Plzeňského kraje a pro širokou veřejnost. Jedná se např. o besídky, výlety, kulturní a ekologické akce.

Aktuality

Chcete se stát DOBROVOLNÍKEM?

Na to stát se dobrovolníkem nepotřebujete vzdělání …  stačí jen chtít …
Vyplňte prosím náš krátký dotazník. My se vám obratem ozveme, vše vysvětlíme a pak už je to jen na vašem rozhodnutí.

DoRa Centrum

Navštivte naše multifunkční centrum, které vám pomůže vyplnit Váš volný čas. Naleznete zde prostor pro volnočasové aktivity, kroužky a besedy pro děti i dospělé.

Křesadlo

Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA každý rok uděluje ceny Křesadlo pro dobrovolníky z regionu. Akce se koná pod záštitou hejtmana Plzeňského..

Naši partneři

Na realizaci projektu jsou poskytnuty finanční prostředky z rozpočtu statutárního města Plzně.