Pro dobrovolníky

Naše organizace pořádá pravidelné supervize, semináře, workshopy či besedy a spoustu dalších akcí.

    Většina těchto aktivit je bezplatná a každý účastník vždy získá osvědčení o absolvování daného semináře či kurzu. Dobrovolníkům mají přinést inspiraci, co mohou při své dobrovolnické činnosti vytvářet s klienty, mají nabídnout možnost rozvíjení jejich znalostí a v neposlední řadě navázání kontaktu s ostatními dobrovolníky.

  • supervize – pravidelně 4x ročně nabízíme každému dobrovolníkovi
  • semináře – komunikační dovednosti, autismus, první pomoc, řešení konfliktů…
  • workshopy, tvoření, vyrábění – různě na aktuální sezónní témata (podzimní, vánoční, drátkování, korálkování apod.)
  • besedy – s pozvanou osobností nebo odborníkem a další
  • kurz pro dobrovolníky – např.: psychologické kurzy a další
  • Klub dobrovolníků – dobrovolníci se mohou společně setkávat v DoRA Centru, předávat si zkušenosti, plánovat společné akce

Akce mají většinou omezenou kapacitu, proto je nutno se předem přihlásit. Probíhají nepravidelně a o jejich aktuálním konání se můžete dozvědět na našich webových stránkách v oddílu NOVINKY či na Facebooku.

Z mailu spokojené dobrovolnice:

“…Jinak jsem moc ráda, že jsem se supervize účastnila, brala bych to klidně častěji,  než jednou za 3 měsíce. 😀 Všechny dámy byly moc sympatické a bylo to pro mne přínosné a velmi obohacující. Bylo to jako pohlazení.

Věřím, že se máte dobře.”