Rok 2018

HISTORIE KŘESADLA

TISKOVÁ ZPRÁVA KŘESADLO 2018

XIII. ROČNÍK KŘESADLO 2018 V PLZEŇSKÉM KRAJI:

Křesadlo 2018 organizovala opět Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA (DoRA je nezisková organizace, zabývá se náborem, školením a koordinováním dobrovolníků, kteří svou činnost mohou vykonávat v sociální, kulturní, zdravotnické či sportovní oblasti, ve školách a státní správě. Dobrovolnictví se věnuje od roku 2012 a ve stejném roce získala akreditaci MV ČR na vysílání dobrovolníků. Spolupracuje s organizacemi v celém Plzeňském kraji, kam vysílá své dobrovolníky.)

Slavnostní akce se konala pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje pana Josefa Bernarda a starosty Městského obvodu Plzeň 1 Mgr. Miroslava Brabce.

Porota, která byla složena ze zástupců pořadatele, partnerů a donátorů, v  letošním roce obdržela 46 nominací.

Celý proces oceňování dobrovolníků Křesadlo 2018 byl zakončen slavnostním večerem dne 22. Listopadu 2018 v kreativní zóně DEPO 2015 v Plzni od 17 hodin vyhlášením a předáním cen za účasti vrcholných představitelů Plzeňského kraje, partnerů, organizátorů a médií, provázený hudebním doprovodem kapely The Bowře a vystoupením taneční skupiny Boleváček z Bolevecké základní školy.

V průběhu slavnostního večera bylo předáno všem zúčastněným dobrovolníkům současně s malým dárečkem poděkování za dobrovolnickou práci. Dále byly uděleny tři hlavní ceny Křesadlo, dvě zvláštní ceny poroty a jedno zvláštní poděkování in memoriam za dobrovolnické aktivity.

Zvláštní ceny poroty

Věra Jordanovová – více jak 15 let trénuje mladé házenkářky DHC (dámský handballový klub) Plzeň, od nejmenších až po dorostenky. V letošní sezóně působí současně u minižaček (3x týdně), u mladších dorostenek (2x týdně) a u starších dorostenek (2x týdně). Každý víkend školního roku tráví na turnajích a utkáních s těmito družstvy. O prázdninách jezdí s dětmi na letní soustředění.

Lenka Hecová – pomáhá neziskové organizaci Svoboda zvířat již cca 17 let a to i přesto, že má doma dvě malé děti. Svoboda zvířat se zaměřuje na ochranu práv zvířat a jejímž cílem je změnit pohled na zvířata tak, aby byla vnímána jako tvorové, kteří mají hodnotu sami o sobě. Paní Lenka Hecová v organizaci působí jako šéfredaktorka zpravodaje, vyřizuje dotazy od veřejnosti a také pomáhá na různých akcích v info stáncích Svobody zvířat, které se konají v centru měst, ale i na různých akcích.

 

Zvláštní ceny Křesadla 2018 předala Mgr. Ilona Jehličková, místostarostka MO Plzeň 1 a Ing. Petr Baloun, 1.místostarosta MO Plzeň 3.

 

Zvláštní poděkování (in memoriam) získal:

Jiří Oudes – 8 let působil v TOTEMu, kde jednou za měsíc v  rámci Akademie třetího věku pořádal pod názvem Putování po českých krajinách výlety po Čechách. Nebyly to jen obyčejné turistické výlety, ale byly vždy spojené s poznáváním míst, historie, osobností, kraje. K výletům vždy připravoval materiály z knih, časopisů. Tímto TOTEM a jeho klienti vzdávají panu Oudesovi hold a za vše, co pro organizaci a klienty udělal, mu děkují!

Ocenění in memoriam převzal vnuk pana Jiřího Oudese pan Jakub Šamberger.

Zvláštní poděkování in memoriam předala manažerka komunikace a mluvní skupiny ČEZ pro západní Čechy, Mgr. Michaela Jírovcová.

Hlavní cenu získali:

Jan Martin Bejček – v červnu 2009 ho napadlo, že obnoví v nepomuckém kostele sv. Jana Nepomuckého zvony, které vzaly za své za první světové války. Měl před sebou nesnadný úkol, sehnat peníze na čtyři zvony, více než milion Kč. Zvolil k tomu netradiční formu sbírky, dary od kněží. Do sbírky přispěli kněží a biskupové jak z České republiky, tak i ze Slovenska, Rakouska, Německa a Itálie a mnoho dalších duchovních představitelů. Celkem 250 kněží, 10 arcibiskupů a biskupů. Všechny osobně pan Bejček navštívil.

Ocenění za pana Bejčka, který nemohl být z důvodu pracovních povinností přítomen, převzal pan Mgr. Vojtěch Pokorný z Prahy, předseda Svatojánského spolku.

Hlavní cenu předala starostka MO Plzeň 1 Ing. Helena Řežábová.

Jiří Pekárek – od roku 2009 působí ve funkci předsedy spolku Krystal bez nároku na finanční honorář. Krystal je spolek pro lidi s psychickým a duševním onemocněním. Také vyřizuje různé dotace pro spolek a jednou za 14 dní organizuje zpívané U Krátkých, dvakrát do roka maškarní s vozíčkáři a týdenní letní pobyt.

 

Hlavní cenu předal PhDr. Jiří Tošner – spoluzakladatel HESTIA – centrum pro dobrovolnictví a koordinátor ceny Křesadlo v ČR.

 

Dana Vaníková – přesto, že je prakticky nevidomá, pomáhá na mnoha místech. Je členkou dobrovolných hasičů, pomáhá seniorům v Nezvěsticích, hlavně v Domě klidného stáří. Je také předsedkyní sociální komise v Nezvěsticích a s klienty při vypisování žádostí stráví každoročně mnoho hodin. Také jako dobrovolnice pracuje v Dětském nadačním fondu a pomáhá při organizaci československého festivalu.

 

Hlavní cenu předal Mgr. Zdeněk Honz – náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast sociálních věcí.

 

PODSTATA  MYŠLENKY:

            Všichni, kteří znají ve svém okolí někoho, kdo pomáhá, či někoho, kdo dělá víc než ostatní, měli možnost dát jemu i široké veřejnosti najevo, že si této pomoci váží a že o ní ví. Jak?

Nominovat na „cenu pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“ KŘESADLO 2018 v Plzeňském kraji!

 

Cílem udělování ceny KŘESADLO je ocenit dobrovolníky, zviditelnit dobrovolnictví i neziskový sektor, vzbudit v lidech zájem o dobrovolnou činnost i respekt k těm, kteří ji vykonávají.
Návrh na ocenění může v daném ročníku poslat kterákoliv fyzická nebo právnická osoba – občan, obec, organizace. Podstatné je, aby navrhovaný dobrovolník působil v Plzeňském kraji. Návrh na udělení ceny musí obsahovat jméno a adresu navrhovaného, popis jeho činnosti, zdůvodnění toho, proč by měl být oceněn a také jméno a podpis navrhovatele.

            Cenu může získat každý, kdo dobrovolně působí či působil v jakékoliv oblasti činností, kde pomáhá lidem či svému okolí. Může to být činnost organizovaná v některé z organizací nebo činnost

nezávislá a neorganizovaná. Důležité je, aby byla dlouhodobá a prospěšná širšímu okolí, obci, veřejnosti, potřebným.

 

Z HISTORIE KŘESADLA:

První ceny, křesadla, navrhla akademická malířka Alena Šrámková, která ale nemohla nalézt žádný vzor. V muzeích jsou často dva kamínky, kterými se o sebe křeše, někteří znají z dětství mechanické kovové křesadlo na zapalování plynového sporáku. V ilustracích k pohádkám H. Ch. Andersena je na obrázcích křesadlo v rukách lidiček nejasně zobrazeno – možná i ilustrátor měl podobné potíže.

Nakonec dle návrhu výtvarnice student pražské VŠUP Jiří Papcůn dva roky křesadla vyráběl. Byl to předmět hodný Járy Cimrmana – zapalovač bez benzinu v dřevěném stojánku, ale podstatné bylo jeho poslání – dobrovolníci pomáhají vykřesat jiskry lidství. Od roku 2003 vyrábí podle starých vzorů opravdová a funkční křesadla kovář Jaroslav Zíval. Návod, jak křesadlo používat je jednoduchý. Když nenajdete pazourek, stačí i kousek křemene a jiskry lítají…