DOBROVOLNICTVÍ

Dobrovolnictví je činnost konaná ve prospěch druhých lidí bez nároku na finanční či jakoukoli jinou materiální odměnu.

Je to činnost, která může být buď krátkodobá nebo dlouhodobá (je-li delší než 3 měsíce).

Dále rozlišujeme dva druhy dobrovolnictví – formální a neformální. A co si pod těmito pojmy můžeme představit?

  • Formálním dobrovolnictvím se zabývají např. neziskové organizace, tzn. že pojišťují, zasmluvňují a evidují dobrovolníky. K formálnímu dobrovolnictví se řadí také dobrovolní hasiči. Tyto dobrovolníky lze tedy „spočítat“.
  • U neformální dobrovolnictví je možno počet dobrovolníků pouze odhadovat. Jsou to lidé, kteří pomáhají (mohou v obci sekat trávu, docházet na nákupy sousedovi apod.) a nikde nejsou evidovaní. Svoji činnost také dělají ve prospěch druhých, dobrovolně a opět bez nároku na odměnu.

Proč se stát dobrovolníkem?

Důvodů, proč se člověk stává dobrovolníkem je mnoho. Dobrovolnická činnost přináší především pocit, že jsem užitečný. Jako dobrovolník získávám nové zkušenosti a dovednosti a mám možnost se seznámit s lidmi, kteří mají stejný zájem jako já.

Chci-li se stát dobrovolníkem, měl bych si uvědomit, co od dobrovolnictví očekávám, kolik času mu mohu věnovat, komu a kde chci pomáhat a jakým způsobem.

Nabízí se mnoho způsobbů pomoci ostatním. Mohu administrativně vypomáhat, pracovat manuálně, s lidmi, se zvířaty, pomáhat svými odbornými znalostmi (spravování webových stránek, pomoc s PR atd.) aj.

 

Dle zákona 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě se dobrovolníkem může stát fyzická osoba:

  • starší 15 let, jde-li o výkon dobrovolnické služby na území České republíky.
  • starší 18 let, jde-li o dobrovolnickou činnost v zahraničí.
  • „Dobrovolníkem může být každý člověk, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch druhých lidí.“

Kde všude můžete pomáhat? Dozvíte se na stránkách Vysílání dobrovolníků.

CHCETE SE STÁT DOBROVOLNÍKEM? VYPLŇTE NÁSLEDUJÍCÍ FORMULÁŘ:

[contact-form-7 id=”51″ title=”Staň se dobrovolníkem”]