Rok 2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

HISTORIE KŘESADLO 2017

STATUT KŘESADLO 2017

TISKOVÁ ZPRÁVA KŘESADLO 2017

ZPRÁVA KŘESADLO 2017

KŘESADLA PRO ROK 2017 

JSOU ROZDÁNA

Plzeň, 10. listopadu 2017 – Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA již po dvanácté udělovala ceny Křesadlo pro dobrovolníky z regionu. Akce se konala pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda a starosty Městského obvodu Plzeň 1 Miroslava Brabce. Porota složená ze zástupců Odboru sociálních služeb města Plzně, partnera akce společnosti ČEZ a pořádající organizace v  letošním roce obdržela 30 nominací, udělila tři hlavní ceny Křesadlo a dvě Zvláštní ceny poroty za dobrovolnické aktivity.

Cílem udělování ceny KŘESADLO je ocenit dobrovolníky, zviditelnit dobrovolnictví, vzbudit v lidech zájem o dobrovolnou činnost a respekt k těm, kteří ji ve svém voleném čase vykonávají,“ upřesňuje význam a smysl ocenění Pavlína Brabcová, předsedkyně spolku DoRA.

Cenu může získat každý, kdo dobrovolně působí či působil v jakékoliv oblasti činností, kde pomáhá lidem či svému okolí. Může to být činnost organizovaná v některé z organizací nebo činnost nezávislá a neorganizovaná. Důležité je, aby byla dlouhodobá a prospěšná širšímu okolí. „Návrh na ocenění mohla poslat kterákoliv fyzická nebo právnická osoba. Podstatné je, aby navrhovaný dobrovolník působil v Plzeňském kraji,“ doplňuje Brabcová.

Hlavní cenu Křesadlo obdrželi:

Věra Řežábová:

Po celý život se věnuje dětem různého věku. Přes 35 let působí, jako vedoucí v tanečním klubu TK IMPRO. Pod jejím vedením působí také pionýrský všestranný oddíl Mikulka zaměřený na přírodovědu, turistiku, rukodělnou činnost a pořádání kulturně- poznávacích akcí. Druhým rokem také působí jako dobrovolník v Dobrovolnické Regionální Agentuře DoRA, kde vede kroužek Cvičení a hrátky s dětmi, při kterém vymýšlí pestrý program pro maminky a jejich děti. Celoživotní práce s dětmi ji velmi baví, naplňuje a dodává životní energii.

Veronika Onačilová:

Působí již několik let jako dobrovolník na pozici psychosociálního poradce v Bílém kruhu bezpečí v Plzni, kde poskytuje emoční podporu a psychosociální poradenství obětem kriminality, svědkům trestné činnosti a pozůstalým. Sestavuje krizový a bezpečnostní plán pro oběti trestného činu. Tohle vše je náplní ryze dobrovolné práce paní Onačilové, která svou práci vykonává s velkou ochotou a nasazením. Na paní Onačilové je také obdivuhodné to, že se věnuje dobrovolnictví v jiné organizaci, studuje a naplno se věnuje svému zaměstnání, také v pomáhající profesi na pozici sociální pracovnice.

Stanislav Smítka:

Již řadu let pomáhá svou činností při vedení klubů pro děti s poruchou autistického spektra, Aspergerovým syndromem, hyperaktivitou a vývojovou dysfázii, dětem nadaným a dvakrát výjimečným. Vede pravidelné skupiny dospívající mládeže, kam tyto děti dochází řešit své problémy. Je jeden ze spoluzakladatelů Akademie nadání, kde působí jako předseda spolku, spravuje web a pomáhá, kde může. Činnost pana Smítky je zcela dobrovolná, jedinou odměnou mu je dětský úsměv, šťastní rodiče a děti, které se rády vracejí i v dospělosti.

Zvláštní ceny Křesadlo:

Petr Petr:

Má již 25 let ve vlastní režii dva řopíky prvorepublikové československé armády u kladrubského kláštera u Stříbra, kde každoročně přes léto společně s dvěma kolegy vykonává dobrovolné prohlídky s výkladem o pohnuté době kolem „Mnichova 1938“. Bunkry, které od armády převzal, byly v žalostném stavu. Obětoval tisíce hodin vlastního času a tisíce korun z vlastních peněz, aby návštěvníci viděli autentický předválečný stav bunkru.

Dita Abrahamová:

Od roku 2008 se věnuje taneční skupině Paprsek, pořádá představení a různé kulturní programy pro děti. Učí děti týmové práci, rozvíjí a motivuje. Pro všechny děti je velkou oporou, vždy má otevřené srdce a dětem se věnuje s maximální pílí a trpělivostí.

 

PODSTATA MYŠLENKY:

Cílem udělování ceny KŘESADLO je ocenit dobrovolníky, zviditelnit dobrovolnictví i neziskový sektor, vzbudit v lidech zájem o dobrovolnou činnost i respekt k těm, kteří ji vykonávají.
Návrh na ocenění může v daném ročníku poslat kterákoliv fyzická nebo právnická osoba – občan, obec, organizace. Podstatné je, aby navrhovaný dobrovolník působil v Plzeňském kraji. Návrh na udělení ceny musí obsahovat jméno a adresu navrhovaného, popis jeho činnosti, zdůvodnění toho, proč by měl být oceněn a také jméno a podpis navrhovatele.

Cenu může získat každý, kdo dobrovolně působí či působil v jakékoliv oblasti činností, kde pomáhá lidem či svému okolí. Může to být činnost organizovaná v některé z organizací nebo činnost nezávislá a neorganizovaná. Důležité je, aby byla dlouhodobá a prospěšná širšímu okolí, obci, veřejnosti, potřebným.

Z HISTORIE KŘESADLA:

První ceny, křesadla, navrhla akademická malířka Alena Šrámková, která ale nemohla nalézt žádný vzor. V muzeích jsou často dva kamínky, kterými se o sebe křeše, někteří znají z dětství mechanické kovové křesadlo na zapalování plynového sporáku. V ilustracích k pohádkám H. Ch. Andersena je na obrázcích křesadlo v rukách lidiček nejasně zobrazeno – možná i ilustrátor měl podobné potíže.

Nakonec dle návrhu výtvarnice student pražské VŠUP Jiří Papcůn dva roky křesadla vyráběl. Byl to předmět hodný Járy Cimrmana – zapalovač bez benzinu v dřevěném stojánku, ale podstatné bylo jeho poslání – dobrovolníci pomáhají vykřesat jiskry lidství. Od roku 2003 vyrábí podle starých vzorů opravdová a funkční křesadla kovář Jaroslav Zíval. Návod, jak křesadlo používat je jednoduchý. Když nenajdete pazourek, stačí i kousek křemene a jiskry lítají…

Více fotografií z akce najdete v naší fotogalerii zde

Partneři: