O dobrovolnictví

Hlavním posláním Dory je propagace a podpora dobrovolnictví a dobrovolníků obecně.

Základní činností organizace je pak vysílání dobrovolníků v rámci krátkodobé i dlouhodobé dobrovolnické služby do dalších neziskových organizací.

       

„Klienti organizací ve zdravotnické a sociální oblasti se často dostávají do situace, kdy potřebují pomoci s upevněním vazeb na okolní společnost. V těchto případech by měla hrát svou primární roli rodina. V praxi se to však často neděje a tito lidé zůstávají pouze s nezbytnou péčí a osamoceni. Proto zde hrají nezastupitelnou roli dobrovolníci, nadšenci, ochotní pomáhat bez nároku na jakoukoliv odměnu. V jednotlivých zařízeních tak mohou dobrovolníci dělat společníka pacientům a klientům a naplňovat jejich volný čas. Tím nepřímo, avšak výrazně, dobrovolníci přispívají ke zlepšení zdravotního stavu pacientů a klientů. Prevencí sociálního vyloučení zlepšují kvalitu života postižených a stárnoucích spoluobčanů. V neziskových organizacích pomáhají s realizací volnočasových aktivit pro handicapované a sociálně vyloučené,  pomáhají s organizováním jednorázových akcí a výletů.

 

V této oblasti se věnujeme především:

  • monitoringu potřeb přijímajících organizací
  • náboru dobrovolníků
  • výběru, přípravě, proškolení, zasmluvnění, pojištění a evidenci dobrovolníků
  • pomoci organizacím a dobrovolníkům při dobrovolné službě
  • superviznímu vedení dobrovolníků
  • zajišťování odborných přednášek a doplňkových akcí pro dobrovolníky
  • pomoci při organizování spolupráce mezi dobrovolníky a organizacemi při jednorázových aktivitách

 

Naši dobrovolníci docházejí zpravidla jednou týdně do spolupracujících organizací s působností v Plzeňském kraji, kde pomáhají osobám sociálně slabým, osobám zdravotně postiženým, seniorům, příslušníkům národnostních menšin, mládeži, rodinám s dětmi a dalším potřebným (dělají společnost klientům a pacientům – hrají karty, stolní hry, čtou noviny, povídají si, dělají doprovod při procházkách, na úřady apod.)

Dobrovolníci se také podílejí na organizování nejrůznějších jednorázových akcí – např. kulturních či sportovních, asistují při volnočasových aktivitách a pobytových táborech, organizují jednorázové akce, účastní se sbírek apod.

Dobrovolníci mohou působit v oblasti sociální, kulturní, zdravotnické, sportovní či školské.

Po proškolení a podepsání dobrovolnické smlouvy jsou prostřednictvím národního dobrovolnického centra HESTIA naši dobrovolníci pojištěni.