ROK 2021

DOBROVOLNÍKŮM PLZEŇSKÉHO KRAJE BYLY PŘEDÁNY CENY KŘESADLO ZA ROK 2021

Ocenění Křesadlo má podtitul „cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“.

Již XVI. ročník oceňování dobrovolnické činnosti v Plzeňském kraji Křesadlo 2021 pořádala stejně jako v minulých letech Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA. Slavnostní předání cen proběhlo dne 21. října 2021 v prostorách DEPO2015 v Plzni. 

“Jsem moc ráda, že jsme se v letošním roce mohli opět se všemi potkat osobně na slavnostním předání cen.” uvádí Mgr. Romana Štěpáníková, předsedkyně Dobrovolnické Regionální Agentury DoRA. “V tomto ročníku jsme obdrželi 42 nominací a pro porotu nebylo vůbec lehké mezi všemi nominovanými vybrat vítěze, protože výhru by si bezpochyby zasloužil každý z nich.” dodává. 

Proces oceňování dobrovolníků Plzeňského kraje byl zahájen v červenci 2021 výzvou veřejnosti k nominaci dobrovolníků na ocenění Křesadlo 2021. Porota udělila tři hlavní ceny Křesadlo, dvě zvláštní ceny poroty a  jedno zvláštní poděkování. 

Hlavní cenu získaly:

Stanislava Adamcová působí již dlouhá léta jako dobrovolnice v Dobrovolnické Regionální Agentuře DoRA, kde vede Klub aktivních seniorů. Velmi aktivně organizuje akce zejména pro seniory, ale také aktivity s mezigeneračním přesahem. Připravuje pro seniory různé výlety, sportovní a kulturní akce. Dobrovolnické činnosti věnuje hodiny a hodiny práce a se svou nezměrnou energii a zkušenosti jde do všeho naplno. Díky ní zůstává spousta seniorů aktivních a v dobré duševní pohodě. Paní Adamcové předal cenu MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., ředitel FN Plzeň a člen správní rady Nadace 700 let města Plzně.

Markéta Huspeková působí již téměř 6 let jako dobrovolnice v organizaci SPOLEČNOST TADY A TEĎ, kde se věnuje vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí. Konkrétně se věnuje podpoře vzdělávání dvou sester, které úspěšně provedla několika ročníky školní docházky od základní školy po školu střední. Svou laskavostí, empatií a soucitem si získala velkou důvěru obou dívek, tráví s nimi celá odpoledne, věnovala se jim i během nouzového stavu v online prostředí. Paní Huspeková převzala cenu z rukou Ing. Josefa Bernarda, náměstka hejtmanky Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí, zemědělství, evropských záležitostí a regionálního rozvoje.

Kateřina Ratislavová byla nominována za 9 let dobrovolné činnosti, podpory pozůstalým rodičům a pomoc při rozvoji spolku Plzeňská zastávka z.s., kde se věnuje problematice perinatální ztráty, tedy úmrtí miminka během těhotenství, při porodu nebo krátce po něm. Velmi citlivě pomáhá ženám potažmo celým rodinám, které prochází touto těžkou životní situací, vede ve spolku bezplatné poradenství v poradně při úmrtí miminka. Paní Ratislavová obdržela cenu z rukou Mgr. Davida Procházky, starosty Městského obvodu Plzeň 3.

Zvláštní cenu poroty obdrželi paní Anna Stejskalová a pan Václav Drha. Zvláštní poděkování si zasloužila paní Věra Barešová.

Akce se konala pod záštitou hejtmanky Plzeňského kraje Doc. PeadDr. Ilony Mauritzové, Ph.D.Poděkování patří také partnerům: HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, Nadace ČEZ,  Plzeňský kraj, Český rozhlas Plzeň, Městský obvod Plzeň 3, Městský obvod Plzeň 1 a Nadace 700 let města Plzně.

Veřejnost má možnost nominovat dobrovolníky na cenu KŘESADLO 2021. 

Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA pořádá i tento rok již XVI. ročník oceňování dobrovolníků v Plzeňském kraji Křesadlo 2021. Nominovat vybraného dobrovolníka je možné až do 24. září 2021.

Cena Křesadlo má podtitul “cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci”. Návrh na ocenění dobrovolníka může poslat kterákoliv fyzická nebo právnická osoba (občan, obec, organizace). Podmínkou je, aby navrhovaný dobrovolník působil v Plzeňském kraji. Součástí nominace je popis činnosti dobrovolníka a zdůvodnění toho, proč by měl být oceněn.

“Loňský ročník byl dotčen koronavirovou epidemií a předání ocenění neproběhlo tradičně v prostorách DEPO2015. Věřím ale, že letošní ročník už se bude konat i za účasti veřejnosti. Nicméně na nestandardní situace jsme připraveni a nominovaní dobrovolníci o svá ocenění nepřijdou.” uvádí Mgr. Romana Štěpáníková, předsedkyně Dobrovolnické Regionální Agentury DoRA.

Navržen může být každý, kdo dobrovolně působí nebo působil v kterékoliv oblasti činnosti, kde pomáhá lidem či širšímu okolí. Může se jednat o činnost vykonávanou v některé organizaci nebo činnost nezávislá a neorganizovaná. Důležité je, aby byla dlouhodobá a prospěšná širšímu okolí, obci, veřejnosti, potřebným. Cílem udělování ceny Křesadlo je ocenit dobrovolníky Plzeňského kraje, zviditelnit dobrovolnictví a neziskový sektor, vzbudit v lidech zájem o dobrovolnickou činnost a respekt k těm, kteří ji vykonávají.

Nominační list je k dispozici online nebo ke stažení na stránkách www.doraplzen.cz. Celý proces oceňování dobrovolníků v Plzeňském kraji bude zakončen slavnostním předáním cen dne 21. 10. 2021 v prostorách DEPO2015 v Plzni. Akce se koná pod záštitou hejtmanky Plzeňského kraje doc. PaedDr. Ilony Mauritzové, Ph.D. 

Křesadlo 2021 organizuje jako v předešlých letech Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA, která je neziskovou organizací zabývající se náborem, školením, koordinováním a vysíláním dobrovolníků, kteří svou činnost mohou vykonávat v sociální, kulturní, zdravotnické, sportovní či jiné oblasti veřejného života, a to v rámci celého Plzeňského kraje.

Nominační list najdete ke stažení zde.

Odkaz na vyplnění on-line formuláře naleznete zde.

Tisková zpráva zde. Za její využití předem děkujeme.