ROK 2020

KŘESADLA ZA ROK 2020 BYLA PŘEDÁNA DOBROVOLNÍKŮM PLZEŇSKÉHO KRAJE

Ocenění Křesadlo má podtitul „cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“.

Již XV. ročník oceňování dobrovolnické činnosti v Plzeňském kraji Křesadlo 2020 pořádala i v letošním roce Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA. Celý proces oceňování dobrovolníků v Plzeňském kraji měl být zakončen slavnostním předáním cen dne 5. 11. 2020 v prostorách DEPO2015 v Plzni, nicméně vzhledem k současné epidemiologické situaci bylo nutné slavnostní předání cen v DEPO2015 zrušit.

“Přemýšlela jsem, jak se se současnou situací vypořádat.” uvádí Mgr. Romana Štěpáníková, předsedkyně Dobrovolnické Regionální Agentury DoRA. “Cítili jsme, že dobrovolníci si ocenění a naše uznání zaslouží více, než kdy jindy. Bylo tedy zapotřebí zajistit, aby předání cen proběhlo, akorát v jiné podobě.” 

Celý proces oceňování byl spuštěn v červenci 2020 výzvou veřejnosti k nominaci dobrovolníků na ocenění Křesadlo 2020. Porota, která v  letošním roce obdržela 34 nominací, udělila tři hlavní ceny Křesadlo. Hlavní ceny byly předány výhercům individuálně v prostorách DoRA Centra v Plzni dne 5. 11. 2020. Ceny byly předány jednotlivým dobrovolníkům tak, aby se v prostorách nepotkali v jeden čas a za současného dodržení platných vládních opatření. Ostatním nominovaným dobrovolníkům budou zaslány děkovné certifikáty poštou.

Hlavní cenu získali:

Miroslava Šimková, jejímž působištěm je Plzeňská zastávka z.s., kde již 8 let dobrovolně pomáhá pozůstalým při ztrátách milovaného člověka. Paní Šimková tragicky přišla o manžela a zůstala sama se čtyřmi dětmi. Tato situace ji spolu s kolegyní Zuzannou Pouskovou přivedla na nápad založení neziskové organizace –  Plzeňská zastávka, poradna pro pozůstalé. Ačkoli je paní Šimková sama vážně nemocná a navíc se musí starat o velmi nemocnou dceru, přesto nezištně  jako certifikovaná poradkyně pomáhá lidem, kteří se musí vyrovnat s náhlou ztrátou člena rodiny. Paní Šimková se bohužel kvůli zdravotním potížím nemohla osobně dostavit do DoRA Centra převzít ocenění, proto za ni ceny převzala následující den její kolegyni z Plzeňské zastávky a přislíbila jejich předání paní Šimkové.

Lukáš Houška, který se celý svůj dospělý život věnuje popularizaci vědy a propojení humanitních a vědeckých oborů. Společně se zakladatelem serveru Kosmonautix.cz Dušanem Majerem a dalšími, dlouhodobě popularizují kosmický výzkum. V posledních měsících byl Lukáš Houška několikrát hostem pořadů ČT24 o startu a návratu posádky kosmické lodi Crew Dragon. Dále založil spolek Plzeňské Centrum Filosofie a Umění, které se mimo jiné zabývá propojením vědeckých témat a témat společenských věd. Snaží se dělat malou a skutečnou kulturu, propojovat zdánlivě rozdílné obory.  Dále působí jako lektor v rámci univerzity třetího věku, kde vede předmět o vnímání a čtení města a vzájemných souvislostech fungování měst na příkladu Plzně. Pomáhal s organizací a přípravou prvních šestnácti večerů Pechakucha Night Plzeň. Všechny tyto aktivity dělá zcela nezištně a ve svém volném čase. Panu Houškovi předala ocenění paní Vladimíra Rosendorfová, zástupkyně Skupiny ČEZ.

Michael Sinkule, který působí v Mezigeneračním a dobrovolnickém centru Totem, z.s., kde pomohl během jara vytvořit on-line program pro seniory, kteří nemohli během jarní karantény docházet do centra. Podařilo se jim odvysílat 30 programů – přednášek, cestovatelských promítání, lekcí cvičení, autorských čtení a dalších. Pan Sinkule některé programy sám natáčel, některé sám upravoval a vše zveřejňoval na YouTube kanále v čase, se kterým již senioři předem počítali. Programy touto formou i nadále pokračují každý měsíc pro lidi se zdravotními obtížemi a pro mimoplzeňské a těší se velkému zájmu z řad seniorské i neseniorské veřejnosti. Pan Sinkule převzal ocenění z rukou paní místostarostky Městského obvodu Plzeň 1 Mgr. Ilony Jehličkové.

Celá akce se konala pod záštitou nyní již bývalého hejtmana Plzeňského kraje pana Josefa Bernarda a starostky Městského obvodu Plzeň 1 paní Ing. Heleny Řežábové. Poděkování patří také partnerům – HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, z. ú., Skupina ČEZ,  Plzeňský kraj, Český Rozhlas Plzeň, Městský obvod Plzeň 1 a Městský obvod Plzeň 3.

Tiskovou zprávu naleznete zde. Za její využití předem děkujeme!