Křesadlo 2016

ROČNÍK KŘESADLO 2016 V PLZEŇSKÉM KRAJI:

Křesadlo 2016 organizovala opět Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA (DoRA je nezisková organizace, zabývá se náborem, školením a koordinováním dobrovolníků, kteří svou činnost mohou vykonávat v sociální, kulturní, zdravotnické či sportovní oblasti, ve školách a státní správě. Dobrovolnictví se věnuje od roku 2012 a ve stejném roce získala akreditaci MV ČR na vysílání dobrovolníků. Spolupracuje s organizacemi v celém Plzeňském kraji, kam vysílá své dobrovolníky.)

 

 

 

Celá akce se konala pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje pana Václava Šlajse a starosty Městského obvodu Plzeň 1 Mgr. Miroslava Brabce.

Porota, která byla složena ze zástupců Plzeňského krajského úřadu, Odboru sociálních služeb města Plzně a pořádajících organizací DoRA Plzeň, v  letošním roce obdržela 41 nominací, udělila tři hlavní ceny Křesadlo a dvě Zvláštní ceny poroty za dobrovolnické aktivity.

Celý proces oceňování dobrovolníků Křesadlo 2016 byl zakončen slavnostním večerem dne 30. září 2016 v kreativní zóně DEPO 2015 v Plzni od 17 hodin vyhlášením a předáním cen za účasti vrcholných představitelů Plzeňského kraje, partnerů, organizátorů a médií, provázený hudebním doprovodem kapely Straw hat a vystoupením žáků Bolevecké základní školy.

 

            Zvláštní ceny– byly rozdány dvě, první zvláštní cenu dostala paní Hana Varvařovská

 

Paní Hana patří ke dlouholetým aktivním členům organizace Vozíčkáři Plzeňska, přestože je vytížená náročnou péčí o handicapovaného syna, který po úrazu potřebuje pomoc druhé osoby. Se svým synem se paní Hana také účastní všech akcí, při nichž také vždy ochotně pomáhá i ostatním. Je styčnou osobou výboru s bezbariérovým domem v Kaznějovské ulici.

 

 

Zvláštní cenu dále získal pan Tomáš Sedláček

 

Pan Tomáš Sedláček je dvacet let členem týmu amerického fotbalu Pilsen Patriots, kde začínal jako jeden ze zakládajících hráčů. Od roku 2013 vede a trénuje dětský tým flag footballu. Pan Sedláček tomuto sportu věnoval část svého života a bez něj by nebyl tento sport na takové úrovni, jako je dnes.

 

Zvláštní ceny Křesadla 2016 předala manažerka komunikace a mluvčí skupiny ČEZ pro západní Čechy, Mgr. Michaela Jírovcová a Mgr. Jaroslav Šobr – radní PK pro oblast kultury, památkové péče a neziskových organizací.

 

 

Hlavní cenu získali:

Jan Dostál– působí jako dobrovolník v Tyflocentru již třetím rokem. Pomáhá s organizací jednorázových akcí TyfloCentra např. Plzeňský terč, plavání, výlety, sportovní aktivity a dalšími. Společně s Tyflocentrem se účastní prezentačních akcí.

 

Hlavní cenu předal starosta MO Plzeň 1 Mgr. Miroslav Brabec

 

Václava Koupilková– dobrovolnice, která i přes svůj handicap dokáže pomoci druhým, je iniciátorkou mnoha významných změn a aktivit v Totemu, dochází za seniory na Doubravce, Byla velkým iniciátorem dokončení bezbariérových prostor v TOTEMu. Hlavně díky jejímu zapálení a entuziasmu byl v září 2015 instalován nový výtah a v loňském roce mezi studenty zorganizovala úspěšnou sbírku pro těžce postiženého chlapce, který je dlouhodobě upoután na nemocniční lůžko a potřeboval ke svému rozvoji technickou pomůcku k ovládání IT technologií. Sama se vzdala honoráře za reportáž o dobrovolnické službě, kterou natočila Česká televize, a úspěšně motivovala své studenty, které učí, k solidárnosti a empatii s nemocným chlapcem. Jako lektorka dlouhodobě vede tvořivé dílny pro seniory v TOTEMu.

 

Hlavní cenu předal Mgr. Zdeněk Honz radní PK pro oblast soc. věcí

 

Iva Csanálosi- je člověkem, který přišel s myšlenkou vzniku mobilního (domácího) hospice na Tachovsku. Myšlenka jí napadla poté, co musela ve své rodině šeřit péči o nevyléčitelně nemocného a chyběla jí opora odborníků, rozhodla se proto, že své zkušenosti chce předávat dál a že nejde odborníky, kteří budou oporou pro pečující, kteří se starají o umírajícího člověka doma. V roce 2014 získala oporu již existují organizace Hospice Sv. Jiří, která poskytuje od února 2014 služby nevyléčitelně nemocným na Chebsku a domluvila s touto organizací, že vznikne její pobočka na Tachovsku.

Celý rok 2015 pracovala bez nároku na finanční odměnu na tom, aby mobilní hospic vznikl, našla zázemí pro tým, potřebné odborníky, získala finance na začátek provozu hospice a zařídila spoustu dalších věcí, aby její sen, mobilní hospic na Tachovsku, se stal skutečností.

 

Hlavní cenu předal PhDr. Jiří Tošner – spoluzakladatel HESTIA

 

Tisková_zpráva_Křesadlo_2016

Historie_Křesadlo_2016

Statut_Kresadlo_2016

Zpráva Křesadlo 2016

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *