Klub aktivních seniorů získal 3. místo Ceny Senior roku 2021!

  • by

Výjimečné seniory a seniorské kluby z celé České republiky ocenil při příležitosti Mezinárodního dne seniorů již po deváté projekt SenSen (Senzační senioři) Nadace Charty 77. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo 3. října v Pražské křižovatce v Praze. Ceremoniálem provázela moderátorka Markéta Fialová a odpoledne zpestřilo hudební vystoupení členů divadla Semafor.

Foto: Jan Šilpoch

Klub aktivních seniorů, který působí při Dobrovolnické Regionální Agentuře DoRA v Plzni, se umístil na krásném 3. místě v kategorii seniorský klub roku, a to za pestrou mezigenerační činnost. Posláním klubu je zejména poskytovat svým členům možnost společných aktivit, ať se jedná o společné cvičení, zpívání, tanec či výlety. Stranou nestojí ani vzdělávání např. ve formě kurzů digitální gramotnosti. Členové Klubu aktivních seniorů spolu také navštěvují divadla a jiné kulturní programy, případně sami tuto činnost organizují. V jejich režii se odehrává například Mikulášská nadílka, nebo sportovní hry pro seniory. Plzeňské DoRA Centrum je díky Klubu aktivních seniorů místem řady mezigeneračních aktivit. Senioři a děti se letos společně pustili třeba do pěší výzvy SenSenu La Manche na suchu. 

“Duší a hnací silou klubu je paní Stanislava Adamcová, která působí v DoRA Plzeň již několik let jako dobrovolnice a svým elánem dokáže zapojit do aktivit všechny generace, nejen seniory.” uvádí Mgr. Romana Štěpáníková, předsedkyně Dobrovolnické Regionální Agentury DoRA.


Cílem Ceny Senior roku je podpora seniorů jako významné části naší společnosti a zdůraznění jejich výjimečných výkonů a počinů. Ocenění má inspirovat seniory v jejich vlastním životě a posilovat jejich sebevědomí a sebedůvěru.