Křesadla pro rok 2019 jsou rozdána

  • by

XIV. ROČNÍK KŘESADLO 2019 V PLZEŇSKÉM KRAJI:

Křesadlo 2019 organizovala opět Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA (DoRA je nezisková organizace, zabývá se náborem, školením a koordinováním dobrovolníků, kteří svou činnost mohou vykonávat v sociální, kulturní, zdravotnické či sportovní oblasti, ve školách a státní správě. Dobrovolnictví se věnuje od roku 2012 a ve stejném roce získala akreditaci MV ČR na vysílání dobrovolníků. Spolupracuje s organizacemi v celém Plzeňském kraji, kam vysílá své dobrovolníky.)

Celá akce se konala pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje pana Josefa Bernarda a starostky Městského obvodu Plzeň 1 paní Ing. Heleny Řežábové.

Porota, která byla složena ze zástupců Plzeňského krajského úřadu, Odboru sociálních služeb města Plzně, Úřadu městského obvodu Plzeň 1 a pořádajících organizací DoRA Plzeň, v letošním roce obdržela 40 nominací, udělila tři hlavní ceny Křesadlo, dvě Zvláštní ceny poroty a jedno Zvláštní poděkování za dobrovolnické aktivity. Komise se zúčastnili: za odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně- paní Jarmila Srbková a Mgr. Lukáš Mařan, za odbor sociálních věcí Krajského úřadu Plzeňského kraje – pan Ing. Miroslav Brda, za Úřad městského obvodu Plzeň 1 – paní Mgr. Ilona Jehličková, za pořádající organizaci DoRA Plzeň – asistentka dobrovolnictví Mgr. Alena Valtrová a předsedkyně Dobrovolnické Regionální Agentury DoRA – Mgr. Romana Štěpaníková.

Celý proces oceňování dobrovolníků Křesadlo 2019 byl zakončen slavnostním večerem dne 31. října v kreativní zóně DEPO 2015 v Plzni od 17 hodin vyhlášením a předáním cen za účasti vrcholných představitelů Plzeňského kraje, partnerů, organizátorů a médií, provázený hudebním doprovodem kapely The Bowře a vystoupením žáků Bolevecké základní školy. Celým večerem provázel moderátor Filip Koryta.

PŘEČTĚTE SI VÍCE ZDE