Křesadlo 2014

  • by

KŘESADLO 2014 V PLZEŇSKÉM KRAJI:

Křesadlo 2014 organizovala opět Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA (DoRA je nezisková organizace, zabývá se náborem, školením a koordinováním dobrovolníků, kteří svou činnost mohou vykonávat v sociální, kulturní, zdravotnické či sportovní oblasti, ve školách a státní správě. Dobrovolnictví se věnuje od roku 2012 a ve stejném roce získala akreditaci MV ČR na vysílání dobrovolníků. Spolupracuje s organizacemi v celém Plzeňském kraji, kam vysílá své dobrovolníky.) letos společně s o.p.s. Plzeň 2015.

 

Celá akce se konala pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje pana Václava Šlajse a starosty Městského obvodu Plzeň 1 Mgr. Miroslava Brabce.

 

 

Porota, která byla složena ze zástupců Plzeňského krajského úřadu, Odboru sociálních služeb města Plzně, starosty Městského obvodu Plzeň 1 a pořádajících organizací DoRA Plzeň a Plzeň 2015, v  letošním roce obdržela 41 nominací, udělila tři hlavní ceny Křesadlo a dvě Zvláštní ceny poroty za dobrovolnické aktivity.

Celý proces oceňování dobrovolníků Křesadlo 2014 byl zakončen slavnostním večerem dne 17. října 2014 v Kulturním domě Peklo v Plzni od 17 hodin vyhlášením a předáním cen za účasti vrcholných představitelů Plzeňského kraje, partnerů, organizátorů a médií.

 

            Zvláštní cenu získala paní Pavla Šťastná, paní Šťastná je dlouhodobě dobrovolnicí v oblasti kultury, přes 36 let hraje na varhany, organizuje koncerty, pečuje o údržbu kulturní památky: kostela sv. Martina, kde zajistila mnoho oprav. Úspěšně spolupracuje s charitou, a již mnoho let pomáhá osobně nemocným, seniorům i dalším spoluobčanům.

Zvláštní cenu dále získalo občanské sdružení ProCit. Jmenovitě: Irena Vítovcová, Bc. Petra Hemzáčková, Mgr. Věra Knappová Ph.D. a Mgr. Hana Marková. Cílem organizace je pomoc rodinám s dětmi s poruchou autistického spektra PAS v Plzeňském kraji. Všechny nominované ženy jsou nesmírně obětavé a energické a pomáhají rozdávat radost do rodin, které to velice potřebují.  Jejich nezištná pomoc by měla být vzorem pro ostatní.

Zvláštní ceny Křesadla 2014 předala manažerka komunikace a mluvčí skupiny ČEZ pro západní Čechy, Mgr. Michaela Jírovcová.

 

Hlavní cenu získali:

Ing. Petr Jirásek, který byl v roce 2002 otcem nápadu na znovuobnovení kostela sv. Petra a Pavla v Dolanech u Hlinců. Od té doby se snaží o udržování kulturního života a zvelebování místa, vše dobrovolně na úkor svého volného času. Některé akce konané zde v kostele se staly za ta léta tradicí jako například pouť svatého Petra a Pavla, benefiční koncerty nebo velikonoční koncerty. Díky panu Petráskovi se zde opět konají mše, svatby, výstavy a mnoho dalšího.
Hlavní cenu panu Ing. Petru Jiráskovi předal starosta MO Plzeň 1 Mgr. Miroslav Brabec

 

Lucie Pekárková působící v městské charitě v Plzni, Domově sv. Aloise. Pro svoji mírnost, skromnost, trpělivost a mládí si získala srdce svých „ babiček“, jak sama tvrdí, protože jim opravdu někdy nahrazovala vnučku, kterou neměly.  Dobrovolnické činnosti věnuje více, než 100 hodin měsíčně již od roku 2006 kdy uzavřela dobrovolnickou smlouvu.

Hlavní cenu Lucii Pekárkové předal ředitel národního dobrovolnického centra HESTIA PhDr. Jiří Tošner.

 

Oto Tichý působící ve stacionáři v Soběkurech a Domově Radost v Merklíně. Pan Oto Tichý je dobrovolníkem na svém místě, jeho dobrovolnická činnost zahrnuje doprovody uživatelů stacionářů. Klienty jsou dospělí lidé s těžšími formami poruch autistického spektra a osoby s těžšími stupni mentálního postižení. V letošním roce má již naježděno přes 70 hodin při doprovodech, kdy jízdou v linkovém autobuse klientům pomáhá snížit riziko sociální izolace.

Hlavní cenu panu Tichému předal Mgr. Jaroslav Šobr, člen rady Plzeňského kraje pro oblast kultury, památkové péče a neziskových organizací.

 

TISKOVÁ ZPRÁVA KŘESADLO 2014