Křesadlo 2015

  • by

JUBILEJNÍ KŘESADLO 2015 V PLZEŇSKÉM KRAJI:

Křesadlo 2015 organizovala opět Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA (DoRA je nezisková organizace, zabývá se náborem, školením a koordinováním dobrovolníků, kteří svou činnost mohou vykonávat v sociální, kulturní, zdravotnické či sportovní oblasti, ve školách a státní správě. Dobrovolnictví se věnuje od roku 2012 a ve stejném roce získala akreditaci MV ČR na vysílání dobrovolníků. Spolupracuje s organizacemi v celém Plzeňském kraji, kam vysílá své dobrovolníky.) letos společně s o.p.s. Plzeň 2015.

 

 

 

Celá akce se konala pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje pana Václava Šlajse a starosty Městského obvodu Plzeň 1 Mgr. Miroslava Brabce.

Porota, která byla složena ze zástupců Plzeňského krajského úřadu, Odboru sociálních služeb města Plzně a pořádajících organizací DoRA Plzeň a Plzeň 2015, v  letošním roce obdržela 43 nominací, udělila tři hlavní ceny Křesadlo a osm Zvláštních cen poroty za dobrovolnické aktivity.

Celý proces oceňování dobrovolníků Křesadlo 2015 byl zakončen slavnostním večerem dne 25. září 2015 v kreativní zóně DEPO 2015 v Plzni od 17 hodin vyhlášením a předáním cen za účasti vrcholných představitelů Plzeňského kraje, partnerů, organizátorů a médií.

 

            Zvláštní cenu získala děvčata z Klatov, Kristýna Toušová, Vendula Lesková, Kamila Suranová, Martina Petrášková, Klára Kurimčáková, Anna-Kristýna Pešlová, Lenka Jiříková

 

Všechny dívky pravidelně a aktivně již několik let pomáhají lidem s mentálním postižením a seniorům z klatovské Diakonie ČCE a Charity. Svůj volný čas poctivě rozdělují mezi lidi s handicapem a seniory. Jejich snahou bylo a nadále je zpříjemnit těmto lidem trávení volného času. Aktivně se podílejí na integraci a inkluzi těchto lidí a stále ji vnímají jako důležitou součást a to jak svého osobního života, tak celé naší společnosti. Všechny dívky jsou milé, vstřícné a ochotné pomoci.

 

Zvláštní cenu dále získal pan pan Zdeněk Černý

 

Pan Černý působí v MCHP jako dobrovolník pravidelně od roku 2011. Jeho činnost je od počátku zaměřena na lidi bez domova a z ulice. Průměrně 25h/měsíc stráví s lidmi na ulici, hovoří s nimi o jejich situaci a jako dálkový student oboru sociální práce je schopen nasměrovat a eventuálně doprovodit všechny, kteří o to stojí do institucí, kde jim mohou dále pomoci. Za tuto dobu odpracoval více než 1200 hodin s cílovou skupinou, která je na okraji zájmu většinové společnosti a o to více je třeba ocenit náročnost této služby.

 

Zvláštní ceny Křesadla 2015 předala manažerka komunikace a mluvčí skupiny ČEZ pro západní Čechy, Mgr. Michaela Jírovcová.

 

 

 

 

 

Hlavní cenu získali:

Jana a Marek Roštíkovi na základě rodinné tragédie, manželé Roštíkovi založili sdružení ,,Svět podle Jakuba“. Nadace především podporuje mladé hudebníky ve studiu a osobním růstu, tak, aby mohl být rozvíjen talent i u těch méně movitých. Kromě toho sdružení obnovuje vzácné varhany v kostele sv. Barbory v Manětíne, iniciovalo vznik symfonií 5 řek, kdy pět skladatelů zkomponovalo pro EHMK pět symfonických vět či pořádá festival dětské a studentské tvorby. Jejich syn by byl jistě na jejich dobrovolnické a dobročinné aktivity po právu hrdý.

 

Hlavní cenu předal starosta MO Plzeň 1 Mgr. Miroslav Brabec

 

Štěpán Stoček

se dlouhodobě podílí na prosazování altruistických a filantropních idejí, které se snaží vštěpovat mládeži. Velmi aktivně spolupracuje při přípravě mimoškolních aktivit SK ASK Klubu cestovatelů Plzeň – pořádání vodáckých táborů a jejich vedení, organizace čištění řek, expedičních táborů. Pro studenty nižších ročníků ve svém volném čase každý týden v pátek odpoledne pořádá Klub deskových her, spolupodílí se na zaštítění Programu Ceny vévody z Edinburghu, kde je školitelem tohoto prestižního mezinárodního programu. Ve vlastním čase pořádá a organizuje filmové projekce v Kačabě. Je aktivním členem Festina lente o. s., podílí se na organizaci výletů osob se zdravotním handicapem, organizuje vozíčkářské tábory a podporuje studenty ke smysluplným dobrovolnickým aktivitám širokého záběru.

 

Hlavní cenu předal Mgr. Jaroslav Šobr – radní PK pro oblast kultury, památkové péče a neziskových organizací, zastupitel

 

 

 

Jáchym Wiesner představení, rozhovor, cenu předá: statutární zástupce organizace Hestia, p. Ph.Dr. Jiří Tošner

Pracuje jako dobrovolník v TOTEMU již 2 rokem, v rámci mentoringových programů se věnuje 16-letému chlapci, který je po těžké autonehodě, již 6 let postižen kvadruplegií, kdy je fyzicky odkázán na nemocniční lůžko. V okamžiku, kdy byla legislativě ukončena povinná školní docházka, a za chlapcem přestal docházet učitel, nastalo v životě chlapce velké prázdné místo, které po výzvě lékařů z FN Plzeň a sociálních pracovnic po připravení individuálního plánu dobrovolnické podpory naplnil právě Jáchym a začal s chlapcem okamžitě pracovat. Kromě přírodovědných, historických, atematických témat, která chlapce zajímají a rozvíjejí, sdílejí i běžná témata života 16-letého mladého muže. Jáchym naučil chlapce pracovat s počítačem, hrají společně strategické hry a sledují fimy. Jáchym má smysl pro humor, empatii, kreativitu, laskavost, pochopení a stálost, umožňují mu tak být neocenitelným společníkem chlapci, který nemá lékařsky pozitivní prognózu a přesto má radost z každého prožitého dne.

 

Hlavní cenu předal PhDr. Jiří Tošner – statutární zástupce HESTIA

 

TISKOVÁ ZPRÁVA KŘESADLO 2015