Křesadlo 2019

  • by

Letošní ročník opět pořádá Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje pana Josefa Bernarda a starostky Městského obvodu Plzeň 1 Ing. Heleny Řežábové

Stejně jako minulý rok Vás žádáme o drobnou součinnost a spolupráci.

Určitě máte ve svém okolí někoho, kdo dobrovolně působil nebo působí v jakékoliv oblasti, kde pomáhá lidem nebo svému okolí. Může to být činnost, která je organizovaná (hasiči, včelaři, zahrádkáři, sportovní nadšenci,…) nebo zcela nezávislá (kronikáři, místní umělci, lidé docházející do stacionářů, ústavů, lidé působící jako místní památkáři…).

Vždy by to ale měla být činnost dlouhodobá, prospěšná širšímu okolí, lidem, obci, městu.

Pomozte nám tyto nadšence vyzdvihnout, ocenit jejich práci a především jim poděkovat, že nezůstávají lhostejní ke svému okolí. V dnešní společnosti je to možná důležitější než kdy jindy.

Nominujte tyto dobrovolníky na cenu KŘESADLO 2019.

NOMINOVAT MŮŽETE JEDNODUŠE PROKLIKEM NA ON-LINE FORMULÁŘ NEBO VYTISKNOUT NÁVRHOVÝ LIST, VYPLNIT JEJ A ZASLAT MAILEM NEBO NA NAŠI ADRESU:

Brněnská 938/14, 323 00 Plzeň nebo na mail: info@doraplzen.cz.

Nominovat je možné do 30. 09. 2019.

Slavnostní vyhlášení proběhne v DEPO 2015 ve čtvrtek 31.10.2019.