Společnost seniorům

V projektu „Společnost seniorům“ nabízíme možnost sociálního kontaktu poskytovaného klientovi v jeho vlastním domácím prostředí, a to většinou na základě doporučení jednotlivých odborů sociálních služeb.

 

Dobrovolníci jednou týdně mohou docházet k seniorům a nabízet jednak společnost a jednak možnost drobné výpomoci v domácnosti.

 

Velmi často poskytují seniorům doprovod na nákup, k lékaři, na úřady apod. Touto výpomocí pomáhají co nejdéle umožnit seniorům plnohodnotný život v jejich přirozeném prostředí a maximálně oddálit dobu, kdy budou využívat služeb jednotlivých pobytových zařízení poskytujících sociální služby pro seniory.