Křesadlo 2018

  • by

HISTORIE KŘESADLA

TISKOVÁ ZPRÁVA KŘESADLO 2018

 

Letošní ročník opět pořádá Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje pana Josefa Bernarda a starosty Městského obvodu Plzeň 1 Mgr. Miroslava Brabce.

Stejně jako minulý rok Vás žádáme o drobnou součinnost a spolupráci.

Určitě máte ve svém okolí někoho, kdo dobrovolně působil nebo působí v jakékoliv oblasti, kde pomáhá lidem nebo svému okolí. Může to být činnost, která je organizovaná (hasiči, včelaři, zahrádkáři, sportovní nadšenci,…) nebo zcela nezávislá (kronikáři, místní umělci, lidé docházející do stacionářů, ústavů, lidé působící jako místní památkáři…).

 

Vždy by to ale měla být činnost dlouhodobá, prospěšná širšímu okolí, lidem, obci, městu.

Pomozte nám tyto nadšence vyzdvihnout, ocenit jejich práci a především jim poděkovat, že nezůstávají lhostejní ke svému okolí. V dnešní společnosti je to možná důležitější než kdy jindy.

Nominujte tyto dobrovolníky na cenu KŘESADLO 2018.

NOMINOVAT MŮŽETE JEDNODUŠE PROKLIKEM ON – LINE FORMULÁŘEM NEBO VYTISKNOUT NÁVRHOVÝ LIST, VYPLNIT JEJ A ZASLAT MAILEM NEBO NA NAŠI ADRESU:

Brněnská 938/14, 323 00 Plzeň nebo na mail: info@doraplzen.cz.

Nominovat je možné do 15. 10. 2018.

SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ PROBĚHNE VE ČTVRTEK 22. 11. 2018 OD 17:00 HODIN V PROSTORÁCH DEPO 2015.

MOŽNOSTI NOMINACE:

ON – LINE NOMINACE

NOMINAČNÍ LIST K TISKU KE STAŽENÍ